ĐỘI NGŨ BÁC SĨ TẠI NHA KHOA
SAMITA

BS. VÕ VĂN DUY

VÕ VĂN DUY

BÁC SĨ – 10 năm kinh nghiệm nha khoa
Thực hiện thành công hàng ngàn khách hàng.


– Chuyên gia răng sứ thẩm mỹ
– Chứng chỉ Veneer – Crown
– Chứng chỉ niềng răng trong suốt
– Chứng chỉ phục hình răng tháo lắp đương đại
– Chứng chỉ nội nha thực chiến
– Chứng chỉ chống sốc và ngộ độc thuốc tê.

Bùi Thị Thu Trinh

BÙI THỊ THU TRINH

BÁC SĨ 


– Chuyên gia răng sứ thẩm mỹ
– Chứng chỉ Veneer – Crown
– Chứng chỉ niềng răng trong suốt
– Chứng chỉ phục hình răng tháo lắp đương đại
– Chứng chỉ nội nha thực chiến
– Chứng chỉ chống sốc và ngộ độc thuốc tê.

Bác sĩ Tiệp

NGÔ KHẮC TIỆP

BÁC SĨ


– Bác sĩ Răng Hàm Mặt
– Chuyên sâu trong lĩnh vực cấy ghép implant
– Chuyên sâu phục hình sứ thẩm mỹ
– Thành viên hiệp hội cấy ghép implant ITI Châu Á
– Chứng chỉ phục hình răng tháo lắp đương đại
– Chứng chỉ nội nha thực chiến
– Chứng chỉ chống sốc và ngộ độc thuốc tê.